عملیات حرارتی

انواع تجهیزات و امکانات عملیات حرارتی تحت خلا، اتمسفر کنترل و کوئنچینگ در روغن درشرکت نانو مواد پارس جهت ارایه خدمات پژوهشی و انجام عملیات حرارتی موجود می باشد.