پوشش های نفوذی

پوشش های نفوذی
امکان پوشش های نفوذی برروی پره های توربین های گازی وcooling holes بااستفاده ازپوشش های الومینایزینگ،کرومایزینگ وسیلیکونایزینگ وجود دارد.