مهندسی

مهندسی معکوس

در شرکت نانو مواد پارس مهندسی معکوس قطعات پیشرفته صنایع نظیر نفت وگازو پتروشیمی صورت می گیرد. مراحل انجام مهندسی معکوس شامل موارد زیر می باشد: • طراحی وتهیه نقشه دوبعدی و 3 بعدی قطعات • تعیین جنس و خواص قطعات و استاندارد آن • تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات • تعیین فرآوری ساخت قطعات و تعیین سیکل...
>
پوشش سطح

امکان ایجاد پوشش های زیر در شرکت نانومواد پارس امکانپذیر می باشد. 1- پوشش کروم سخت 2- پوشش های ابکاری نیکل و غیره 3- پوشش سخت کاربید وانادیم 4- پوشش های نفوذی الومینایزینگ و کرومایزینگ بر روی سوپر آلیاژ 5- پوشش های کاربید تیتانیم با اسپاترینگ و فاز بخار شیمیائی 6- پوشش های پلیمری اپکسی ضد خوردگی 7- پوشش...
>
عملیات حرارتی

انجام عملیات حرارتی فولادهاوپوشش هادرشرکت نانومواد پارس امکان پذیر می باشد.
>
فراوری مواد پیشرفته

درشرکت نن شرکت دانش بنیان نانو مواد پارس ،پژوهش درزمینه موادوقطعات پیشرفته صنایع مختلف امکان پذیرمی باشد.اینشرکت بادارابودن تجهیزات خاص آماده انجام موضوعات درزمینه موادپیشرفته،نانوفناوری،مهندسی موادوقطعات پیشرفته می باشد.جهت اطلاعات بیشترباشرکت نانوموادپارس تماس حاصل فرمایید.
>
جوش و فرایند ان

شرکت نانوموادپارس بادراختیارداشتن تجهیزات خاص امکان جوش قطعات پیشرفته ،قطعات پیچیده نیروگاهی،پره های توربین،وسایر قطعات...رادارامی باشد.
>
متالوژی پودر

>