نانو پودرها

نانو پودرها
در شرکت نانومواد پارس امکان تولید انواع پودرهای نانو بصورت فلزی، سرامیکی و کاربیدی وجود دارد. پودرهای فلزی چون آهن و نیکل، اکسیدی چون اکسید تیتانیم و اکسید روی و کاربیدی چون کاربید تیتانیم از آن جمله می باشند.
پودرتیتانیوم کارباید

تولیدپودرتیتانیم کاربایددرشرکت نانوموادپارس امکانپذیر می باشد.این کاربیددر صنایع مختلف کاربردهای بسیاری دارد.در صورت نیاز با شرکت نانوموادپارس تماس حاصل فرمایید.تهیه پودرهای کاربیدی سایز مایکرون ونانونیزامکانپذیر می باشد.
>