جوش و فرایند ان

جوش  و فرایند ان
شرکت نانوموادپارس بادراختیارداشتن تجهیزات خاص امکان جوش  قطعات پیشرفته ،قطعات پیچیده نیروگاهی،پره های توربین،وسایر قطعات...رادارامی باشد.