پوشش سطح

پوشش سطح
امکان ایجاد پوشش های زیر در شرکت نانومواد پارس امکانپذیر می باشد.
1- پوشش کروم سخت
2- پوشش های ابکاری نیکل و غیره
3- پوشش سخت کاربید وانادیم
4- پوشش های نفوذی الومینایزینگ و کرومایزینگ بر روی سوپر آلیاژ
5- پوشش های کاربید تیتانیم با اسپاترینگ و فاز بخار شیمیائی
6- پوشش های پلیمری اپکسی ضد خوردگی
7- پوشش کاربید تنگستن
8- پوشش اکسید تیتانیم خودتمیزشونده بر روی شیشه