پوشش نانوکامپوزیت

پوشش نانوکامپوزیت
دانش فنی تولید نانوکامپوزیت های نیکل- نانولوله های کربنی ونیکل- گرافن در شرکت بدست امده است.