شرکت دانش بنیان نانوموادپارس

شركت نانوموادپارس یک شرکت دانش بنبان تایید صلاحیت شده توسط معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشدکه درزمینه فراوری موادپیشرفته کامپوزیت ها، نانوفناوري ... فعاليت های خاص دارد.

پژوهش و تحقیق و توسعه:

     - دانش بنبان در زمینه کامپوزیت و مواد پیشرفته MMC

     - دانش بنبان در زمینه نانومواد،نانوپودرها و نانوپوشش ها

     - مواد و قطعات با تکنولوژی پیشرفته وهای تک (High -Tech

     - فرآيند هاي متالورژيكي مانند عمليات حرارتي قطعات،پوشش دهي الکتروشیمیائی (آبکاری)

     - سیستم های ضدخوردگي درصنايع با استفاده از فناوري نانو

نمونه سازی و ساخت:

     - نمونه سازی مواد و قطعات پیشرفته (High - Tech)

     - نمونه سازی  موادپیشرفته 

طراحی و مهندسی:

     - مهندسي معكوس قطعات پیشرفته صنایع نفت و گاز و پتروشیمی،خودرو و سایر صنایع

     دانش بنیان و مجوزها:

     - تایید دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

     - تایید صنایع نوین از وزارت صنعت معدن و تجارت

    - پروانه پژوهشی از وزارت صنعت معدن و تجارت 

    -دانش فنی فراوری مواد پیشرفته کامپوزیتی مورد مصرف درصنایع نفت، هوایی و ....... و فرایند دانش فنی ان در ایران